4. VPMi osalejate piirarv on 250

3. Vooremaa Poolmaratoni start Kuremaa lossi eest. FOTO: Risto Võsaste

Korraldajad võtsid vastu otsuse, et 2020. aastal saab Vooremaa Poolmaratonil startida maksimaalselt 250 osalejat.

Mitmed suurte jooksuvõistluste korraldajad on teatanud, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud ürituste osalejate piirarvudest sel aastal nende võistlused ei toimu või on asendatud virtuaaljooksuga. Vooremaa Poolmaratoni väiksus on siinkohal meie eelis. 

Oleme jälginud epidemioloogilise olukorra dünaamikat ning otsustanud, et turvalise ja praegustele Terviseameti nõuetele vastava keskkonna suudame luua kuni 250-le osalejale. Kindlasti hoiame ka edaspidi haigestumusnäitajatel ja lokaalsetel puhangutel silma peal ning reageerime vastavalt, kehtestades vajadusel täiendavaid piiranguid.

Nii osalejate kui ka registreerimise lehel on näha, mitu vaba kohta veel alles on.

Nagu näha, siis praegu lähtume oma tegevuste planeerimisel seisukohast, et 4. Vooremaa Poolmaraton toimub. Kui peaks kehtestatama piirangud, mille tõttu ei ole VPMi korraldamine võimalik, kanname osalustasu ja registreeringu üle järgmisse aastasse. Kuna VPM Virtuaaljooksud on eraldi sari, siis poolmaratoni virtuaalsena korraldamine ei ole meie plaanides.

Kohtumiseni Vooremaa Poolmaratonil 20.09.2020!